09124653951

قیمت تیرچه 5 متری

تیرچه 5 متری

مشخصات تیرچه 5 متری

نوع محصول: تیرچه بتنی

طول: 5 متر

ضخامت میلگرد فوقانی: قابل سفارش بین نمره 6 و 8 

ضخامت میلگرد تحتانی: قابل سفارش از 6 تا 16

ضخامت میلگرد زیگزاگ: قابل سفارش بین 5 و 6

تاریخ: به روز

ارسال به سراسر کشور

جدول قیمت تیرچه 5 متری در سال 1403 در زیر آورده شده است.

 خرید تیرچه 5 متری

جدول قیمت تیرچه ۵ متری

محصول میلگرد تحتانی میلگرد تقویت درصد تقویت میلگرد فوقانی زیگزاگ قیمت (تومان)
تیرچه صنعتی 8×2 - - 8 5×2 516000
تیرچه صنعتی 10×2 - - 8 5×2 2900000
تیرچه صنعتی 12×2 10 60% 10 5×2 3730500
تیرچه صنعتی 14×2 12 60% 12 5×2 4497000
تیرچه صنعتی 16×2 12 60% 12 5×2 5017000
تیرچه بتنی 8×2 - - 8 6×1 1725000
تیرچه بتنی 8×2 - - 10 6×1 1885000
تیرچه بتنی 10×2 - - 10 6×2 2420000
تیرچه بتنی 12×2 - - 12 6×2 2971000
تیرچه بتنی 14×2 - - 12 6×2 3443500
تیرچه بتنی 16×2 - - 12 8×2 4156000

قیمت تیرچه 5 متری برای سازندگانی که متراژ سقف سازه هایشان از 5 متر تجاوز نمیکند و اصطلاحا سقف هایی با متراژ پایین هستند، بسیار مهم است. زیرا به راحتی میتوان با استفاده از تیرچه های فلزی 5 متری و استفاده از بلوک و بتن، سقف هایی مقاوم و در مدت زمان کم ساخت. همان طور که میدانید سقف تیرچه بلوک رایج ترین نوع سقف در ایران است و به همین دلیل گروه عمرانی تیرچه پایدار برای راحتی شما عزیزان، ساخت تیرچه را در ابعاد مختلف از جمله 5 متری انجام میدهد.